اخبار داغ

صرف درآمد معادن

۱۵اسفند
لزوم صرف درآمد معادن در حوزه اکتشاف

لزوم صرف درآمد معادن در حوزه اکتشاف

مدیر عامل شرکت تجلی توسعه معادن فلزات تاکید کرد: اگر قرار شود وجوه حاصل از حق انتفاع از سیستم معادن کشور خارج شود و صرف موارد دیگر شود، پیشرفت ما در امر اکتشاف با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

بایگانی شمسی