صرفه جویی سوخت

۱۸اردیبهشت
کمک وزارت نفت به شهرداری برای خرید واگن مترو

کمک وزارت نفت به شهرداری برای خرید واگن مترو

مدیرعامل متروی تهران اعلام کرد: باکمک وزارت نفت و از محل صرفه‌جویی سوخت، دو رام قطار با هزینه‌ 15 میلیارد تومان از شرکت واگن سازی خریداری می‌شود.

بایگانی شمسی