صرفه جویی در منابع

۱۱مرداد
راه اندازی صندوق های سیار در فروشگاه بوستان

راه اندازی صندوق های سیار در فروشگاه بوستان

مدیر فناوری اطلاعات شرکت شهروند،بیان کرد: صندوق های سیار تا پایان مرداد ماه در فروشگاه بوستان شهروند راه اندازی خواهد شد. میثم طائب، مدیر فناوری اطلاعات شرکت شهروند در گفتگو با خبرنگار سرویس مدیریت شهری افق تهران، درخصوص راه اندازی صندوق های سیار در فروشگاه شهروند اظهار داشت: برای اولین بار در ایران صندوق های […]

بایگانی شمسی