صرفه جویی در مصرف بنزین با اسقاط خودرو فرسوده

۰۹مرداد
صرفه‌جویی در بنزین با اسقاط خودرو فرسوده

صرفه‌جویی در بنزین با اسقاط خودرو فرسوده

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده بیان کرد: اسقاط خودرو می‌تواند در صرفه‌جویی مصرف بنزین کمک کرده و حدود ۷۵ هزار تومان در روز صرفه‌جویی شود.

بایگانی شمسی