صرفه جویی در زمان شهروندان

۲۳آذر

استقبال مدیران کلان شهرها از محصولات فناوری محور شهروند

تجربه موفق شرکت شهروند در ورود محصولات فناوری محور با استقبال مناسبی از سوی مدیران کلان شهرهای روبرو شده است. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، هوشمند سازی و استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های شهری  در چند سال اخیر به یکی از بحث های اصلی در حوزه مدیریت شهری تبدیل شده است، […]

بایگانی شمسی