اخبار داغ

صرافی سپهر بانک صادرات ایران

۲۸شهریور
بانک صادرات ایران ارز ٢٧ هزار زائر اربعین را تامین کرد

بانک صادرات ایران ارز ٢٧ هزار زائر اربعین را تامین کرد

​بانک صادرات ایران از طریق شعب منتخب خود در سراسر کشور و صرافی سپهر صادرات تا ٢٦شهریورماه امسال ارز مورد نیاز بالغ بر ٢٧ هزار زائر اربعین را تامین کرد.

بایگانی شمسی