صدیف بدری

۰۱شهریور
رفع دغدغه‌های معیشتی مردم در اولویت دولت باشد

رفع دغدغه‌های معیشتی مردم در اولویت دولت باشد

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار می‌رود دولت‌مردان توجه بیشتری به رفع دغدغه‌های معیشتی مردم و بهبود وضعیت اقتصاد کشور داشته باشند.

بایگانی شمسی