صدور ۲۰ هزار پروانه ساخت در پایتخت

۱۵اسفند
صدور ۲۰ هزار پروانه ساخت در پایتخت

صدور ۲۰ هزار پروانه ساخت در پایتخت

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بیان کرد: برنامه ما این است که در سال آینده ۲۰ هزار فقره پروانه ساخت مسکن در پایتخت صادر شود.

بایگانی شمسی