صدور گواهینامه

۳۱فروردین
هشدار پلیس درباره صدور گواهینامه‌های جعلی

هشدار پلیس درباره صدور گواهینامه‌های جعلی

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا نسبت به استفاده از گواهینامه‌های جعلی رانندگی و پیامدهای آن هشدار داد.

۲۰مهر
جزئیات جریمه تردد شبانه و محدودیت کرونایی

جزئیات جریمه تردد شبانه و محدودیت کرونایی

رئیس پلیس راهور ناجا بیان کرد: ورود و خروج از شهر‌های قرمز مشمول یک میلیون جریمه و شهر‌های نارنجی ۵۰۰ هزار تومان و تردد شبانه ۲۰۰ هزار تومان جریمه همراه خود دارد.

بایگانی شمسی