صدور کد پستی ده رقمی

۲۸تیر
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل پست گیلان

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل پست گیلان

تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل پست گیلان منعقد شد.

بایگانی شمسی