صدور کارت ملی هوشمند

۰۷تیر
آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند

آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد‌: حدود ده میلیون نفر کارت هوشمند خود را دریافت نکردند که در صورت تامین بدنه کارت ملی کمتر از ۵ ماه با ظرفیت ماهانه ۲ و نیم میلون کارت آنها نیز صادر خواهد شد.

بایگانی شمسی