صدور کارت بازی رامین رضاییان

۲۴بهمن
 صدور کارت بازی رامین رضاییان

 صدور کارت بازی رامین رضاییان

کارت بازی رامین رضاییان بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس صادر و این بازیکن در اختیار تیم فوتبال پرسپولیس قرار گرفت.

بایگانی شمسی