صدور چک جدید

۱۲اردیبهشت
ابلاغ اجرای تکالیف قانون جدید چک

ابلاغ اجرای تکالیف قانون جدید چک

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری با صدور شیوه‌نامه‌ای، مقررات ناظر بر چک‌های موردی را ابلاغ کرد.

بایگانی شمسی