اخبار داغ

صدور چهار هزار و 252 کارت فعال مروارید، طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری

۰۴مرداد
صدور چهار هزار و ۲۵۲ کارت فعال مروارید، طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری

صدور چهار هزار و ۲۵۲ کارت فعال مروارید، طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری

مدیر امور استان‌ها و بازاریابی پست بانک ایران، از انعقاد 90 فقره قرارداد و صدور چهار هزار و 252 کارت فعال مروارید، طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری در شعب سراسر کشور خبر داد.

بایگانی شمسی