صدور پروانه هوشمند

۰۹آذر
تعیین تکلیف بیمه تکلمیلی تاکسیرانان

تعیین تکلیف بیمه تکلمیلی تاکسیرانان

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: شهرداری موظف است در لایحه اصلاحیه بودجه، فرایند پوشش بیمه رانندگان را به گونه‌ای پیش‌بینی کند که به محض صدور پروانه هوشمند تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار بگیرند.

بایگانی شمسی