صدور پروانه برای زمین‌های اطراف ایستگاه‌های مترو

۱۶بهمن

تهیه نقشه های دقیق یو تی ام برای ایستگاههای مترو

مدیر فنی و مهندسی شرکت مترو تهران بیان کرد: یو تی ام (U T M) نقشه‌هایی هستند که مختصات یک ملک را با دقت سانتی‌متر بر روی کره زمین تعیین می‌کند، از این رو احتمال جابه‌جایی و تعارض ملکی در مورد این زمین‌ها وجود ندارد. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، محمد شیری، مدیر […]

بایگانی شمسی