صدور پروانه املاک

۲۰بهمن

ریالی از درآمدهای ۵۰۰ میلیاردی شهرداری برای مترو هزینه نشده است

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی نزدیک ۵۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد‌های صدور پروانه املاک واقع در محدوده مذکور در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۸ وصول شده و معاونت مالی شهرداری، ریالی به مترو اختصاص نداده است. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران […]

بایگانی شمسی