صدور پروانه‌های ساختمانی

۲۹تیر
کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

رئیس شورای شهر تهران نیز درباره زمان صدور پروانه‌های ساخت بیان کرد: قرار بود شهرداری تهران لایحه کاهش صدور پروانه‌های ساخت را به شورای شهر ارائه دهد اما هنوز این کار صورت نگرفته است.

۱۸مهر
تشکیل  کمیته‌هایی برای رفع موانع حرکت تحولی شهرداری تهران

تشکیل کمیته‌هایی برای رفع موانع حرکت تحولی شهرداری تهران

سخنگوی شورای شهر تهران بیان کرد: کمیته هایی همچون تعیین تکلیف مطالبات شهرداری از دستگاه‌های مختلف و یا کمیته تعیین تکلیف پروژه‌های رهاشده در شهر تهران مدنظر است.

بایگانی شمسی