صدور و تمدید ۵۲۶ کارت بازرگانی در قشم

۰۵اردیبهشت
صدور و تمدید ۵۲۶ کارت بازرگانی در قشم

صدور و تمدید ۵۲۶ کارت بازرگانی در قشم

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم از صدور و تمدید ۵۲۶ کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۰ در این منطقه خبر داد.

بایگانی شمسی