صدور ویزا

۱۹فروردین
برگزاری کمیته فنی و تعیین نفرات اعزامی به مسابقات تایلند

برگزاری کمیته فنی و تعیین نفرات اعزامی به مسابقات تایلند

رئیس فدراسیون قایقرانی از برگزاری کمیته فنی در رشته آبهای آرام و گلچین نفرات برتر اعزامی به مسابقات انتخابی المپیک تایوان خبر داد.

بایگانی شمسی