صدور هشدار نارنجی آلودگی هوای تهران

۲۶آذر
صدور هشدار نارنجی آلودگی هوای تهران

صدور هشدار نارنجی آلودگی هوای تهران

مدیر کل مدیریت بحران استان تهران بیان کرد:طبق هشدار هواشناسی در غالب ساعات، کاهش کیفیت هوا تا حد ناسالم برای تمام گروه‌ها پیش بینی می‌شود

بایگانی شمسی