صدور نخستین کارت های ملی هوشمند از 15 اسفند

۰۸اسفند

صدور نخستین کارت های ملی هوشمند از ۱۵ اسفند

به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، نخستین مرحله از کارت‌های ملی هوشمند ایرانی از ۱۵ اسفند در اختیار هم وطنان قرار می‌گیرد. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درخصوص آخرین وضعیت صدور کارت‌های ملی هوشمند بیان کرد: کارت ملی هوشمند ۴۴ میلیون نفر از مجموع ۴۸ […]

بایگانی شمسی