صدور مجوز

۱۴آبان
اتصال شهرداری به درگاه ملی صدور مجوزها

اتصال شهرداری به درگاه ملی صدور مجوزها

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران بیان کرد: مدیریت شهری ششم با جدیت به دنبال هوشمند سازی فرایند ها و متعاقب آن شفافیت است.

۰۵بهمن
تذکر نایب‌رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری به شهردار تهران

تذکر نایب‌رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری به شهردار تهران

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری تهران به صدور مجوزهای تراکم ساختمانی و بارگذاری جمعیتی به شهردار تهران تذکر داد.

۲۰مهر
آخرین اخبار در خصوص ابطال مجوز حرفه‌ای باشگاه استقلال

آخرین اخبار در خصوص ابطال مجوز حرفه‌ای باشگاه استقلال

سخنگوی کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال در خصوص اینکه شنیده شده مجوز حرفه‌ای باشگاه استقلال به دلیل نقص مدارک باطل شده است، بیان‌کرد: فعلا نه مجوزی صادر شده و نه مجوزی باطل.

۱۷تیر
وزارت بهداشت پاسخگوی فاجعه آتش سوزی کلینیک سینا نیست

وزارت بهداشت پاسخگوی فاجعه آتش سوزی کلینیک سینا نیست

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: تفویض اختیار به دانشگاه علوم پزشکی برای صدور مجوز و موافقت اصولی و نظارت ایمنی انجام شده و جالب است تا امروز هیچ پاسخگویی در خصوص این فاجعه ارائه نشده‌ است.

۲۳بهمن

مسئولیت تنظیم بازار شب عید به وزارت جهاد کشاورزی رسید

در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور وظیفه تنظیم بازار شب عید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت ستاد تنظیم بازار روز سه شنبه (۲۳ بهمن ماه ۹۷)  به ریاست رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه داد، در […]

بایگانی شمسی