اخبار داغ

صدور مجوز تبدیل وضعیت ۴۰۷ نیروی قراردادی شهرداری‌ها

۱۹آذر
صدور مجوز تبدیل وضعیت ۴۰۷ نیروی قراردادی شهرداری‌ها

صدور مجوز تبدیل وضعیت ۴۰۷ نیروی قراردادی شهرداری‌ها

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از صدور مجوز تبدیل وضعیت ۴۰۷ نیروی قرارداد کار معین برای تعدادی از شهرداری‌های کشور خبر داد.

بایگانی شمسی