صدور رای محکومیت

۱۶اردیبهشت

حکم متهمان بانک سرمایه صادر شد

سخنگوی قوه قضاییه، از 77 سال زندان و 444 ضربه شلاق برای متهمان اصلی بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.

بایگانی شمسی