صدور دو هزار و 655 کارت فعال مروارید، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری

۰۴تیر
صدور دو هزار و ۶۵۵ کارت فعال مروارید، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری

صدور دو هزار و ۶۵۵ کارت فعال مروارید، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری

مدیر امور استان‌ها و بازاریابی پست بانک ایران، از انعقاد 61 فقره قرارداد و صدور دو هزار و 655 کارت فعال مروارید، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری در شعب سراسر کشور خبر داد.

بایگانی شمسی