صدور دلارحواله ارزی از بانک توسعه صادرات ایران

۲۴بهمن
صدور دلارحواله ارزی از بانک توسعه صادرات ایران

صدور دلارحواله ارزی از بانک توسعه صادرات ایران

رئیس شعبه سمنان بانک توسعه صادرات ایران گفت: مجموع حواله های صادره و وارده در این شعبه از بانک در استان سمنان از آغاز سال 1400 تا پایان دی ماه بیش از ده میلیون دلار بوده است.

بایگانی شمسی