صدور دستور خرید واکسن ایرانی نورا توسط وزیر بهداشت

۲۵اسفند
واکسن صد در صد داخلی نورا فروردین ۱۴۰۱ در سبد واکسیناسیون قرار می‌گیرد

واکسن صد در صد داخلی نورا فروردین ۱۴۰۱ در سبد واکسیناسیون قرار می‌گیرد

واکسن نورا، ششمین واکسن ایرانی کرونا است که مجوز استفاده اضطراری را از وزارت بهداشت دریافت کرده و در فروردین ۱۴۰۱ به سبد واکسیناسیون اضافه می‌شود.

بایگانی شمسی