صدور حکم

۰۱اردیبهشت

وضعیت دلارهای پرداختی باید مشخص شود

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: وضعیت تمام دلارهای پرداختی باید مشخص شود، مشغول رسیدگی به پرونده‌های برخی از دریافت‌کنندگان دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا هستیم.

بایگانی شمسی