صدور حکم قطعی به نفع شهرداری به ارزش 100 میلیارد تومان

۱۲مرداد

صدور حکم قطعی به نفع شهرداری به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران، بیان کرد: تلاش های جدی مجموعه حقوقی شهرداری تهران در پرونده های قانونی، مانع از تضییع حقوق شهرداری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان شد. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، دادگاه تجدید نظر استان تهران به تازگی در سه پرونده حقوقی رأی بدوی را به نفع شهرداری تهران صادر کرده […]

بایگانی شمسی