صدور جواز نوسازی

۲۹اسفند
رشد ۸۰درصدی صدور جواز نوسازی

رشد ۸۰درصدی صدور جواز نوسازی

عضو شورای شهر تهران از شهرداری تهران به دلیل تمامی تلاش ها در زمینه رشد ۸۰ درصدی صدور جواز تخریب و نوسازی در بافت فرسوده قدردانی کرد و این اتفاق را امیدآفرین ترین خبر سال مدیریت شهری تهران معرفی کرد.

بایگانی شمسی