اخبار داغ

صدور تاییدیه انتقال دارایی‌های شرکت کنترل ترافیک تهران

۲۷فروردین
صدور تاییدیه انتقال دارایی‌های شرکت کنترل ترافیک تهران

صدور تاییدیه انتقال دارایی‌های شرکت کنترل ترافیک تهران

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: پیشنهاد شد تا در یک کارگروه ۱۰ نفره موضوع بررسی شود تا ابهامات پاسخ داده شود تقاضای من این است تا مادامی که کارها متوقف نشده اقدامی نشود و شهرداری در مدت ۲ هفته جوانب بررسی‌های خود را اعلام کند.

بایگانی شمسی