صدور بیمه نامه‌های جدید در بیمه رازی

۰۷اردیبهشت
صدور بیمه نامه‌های جدید در بیمه رازی

صدور بیمه نامه‌های جدید در بیمه رازی

در سال جاری شرکت بیمه رازی به دنبال ارائه خدمات به صورت برخط است که اعلام و ارزیابی خسارت بیمه بدنه اتومبیل یکی از این اقدامات است.

بایگانی شمسی