صدور بیش از 1000 فقره

۲۸فروردین
صدور بیش از ۱۰۰۰ فقره بیمه نامه عمر تنها در یک شهر
روزنامه شماره 3

صدور بیش از ۱۰۰۰ فقره بیمه نامه عمر تنها در یک شهر

شماره 3 رازی نامه در حالی به چاپ رسید که در این شماره به صدور بیمه‌نامه‌های عمر در شهر کاشان و تحقق چرخش‌های استراتژیک در استان‌ها پرداخته شده است.

بایگانی شمسی