صدور بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه در سال ۱۴۰۲

۰۶فروردین
صدور بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه در سال ۱۴۰۲

صدور بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه در سال ۱۴۰۲

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه از سوی تامین اجتماعی صادر شد که بر اساس آن حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌ بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی مبلغ ۱،۷۶۹,۴۲۸ ریال است.

بایگانی شمسی