صدور اطلاعیه شماره یک هیئت تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش

۲۹شهریور
هیئت تحقیق و تفحص در سازمان سنجش مستقر می‌شود

هیئت تحقیق و تفحص در سازمان سنجش مستقر می‌شود

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از استقرار هیئت تحقیق و تفحص در سازمان سنجش و آمادگی دریافت گزارشات مردمی و نهادی خبر داد.

بایگانی شمسی