صدور ابلاغیه مدیرعامل پرسپولیس

۲۳اردیبهشت
صدور ابلاغیه مدیرعامل پرسپولیس

صدور ابلاغیه مدیرعامل پرسپولیس

کمیته انضباطی فدراسیون ابلاغیه‌ای برای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس صادر کرد.

بایگانی شمسی