صدور۲ میلیون کارت هوشمند ملی تا پایان سال

۲۱اسفند
راه‌اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی/صدور۲ میلیون کارت هوشمند ملی تا پایان سال
رئیس سازمان ثبت احوال کشور خبر داد:

راه‌اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی/صدور۲ میلیون کارت هوشمند ملی تا پایان سال

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ضمن اشاره به راه‌اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی، بیان کرد: متقاضیان کارت هوشمند ملی که موفق به تکمیل ثبت‌نام شدند قبل از پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ آن را دریافت خواهند کرد.

بایگانی شمسی