اخبار داغ

صدمه

۰۱شهریور
میزان صدمات جانی و جسمانی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به صفر رسید

میزان صدمات جانی و جسمانی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به صفر رسید

به گفته مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با تلاش‌های همکاران واحد HSE و رعایت اصول ایمنی توسط کارگران ، میزان حوادث ناتوان کننده ای که منجر به فوت و نقص عضو کارکنان گردد در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در سال جاری به صفررسیده است.

بایگانی شمسی