صدرنشین لیگ برتر پرتغال

۱۴فروردین

باشگاه میلان خواهان جذب ستاره ایرانی

باشگاه میلان خواهان جذب ستاره ایرانی شده و باشگاه پرتغالی رقم مدنظرش را برای فروش این مهاجم اعلام کرده است.

بایگانی شمسی