صدرنشینی فیلم سینمایی «خورشید»

۱۰تیر
«خورشید» مجیدی در صدر جدول فروش

«خورشید» مجیدی در صدر جدول فروش

فیلم سینمایی «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی با فروشی معادل ۱,۲۳۶,۲۲۴,۳۵۰ ریال صدرنشین جدول هفتگی سینمای ایران شد.

بایگانی شمسی