ذوب آهن اصفهان کانون اشتغال زایی و آموزش نیروهای ماهر

۲۹فروردین
ذوب آهن اصفهان کانون اشتغال زایی و آموزش نیروهای ماهر

ذوب آهن اصفهان کانون اشتغال زایی و آموزش نیروهای ماهر

مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با میثم مداحی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان دوشنبه ۲۹ فروردین ماه دیدار و گفتگوکرد.

بایگانی شمسی