ذخیره گازی

۲۱مهر

کشف میدان گازی جدید در جنوب استان فارس

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران از کشف میدان گازی جدیدی با ذخیره گاز  ١٩ هزار میلیارد فوت مکعب در جنوب استان فارس خبر داد. به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: میدان گازی جدیدی با ذخیره گاز  ١٩ هزار میلیارد فوت […]

بایگانی شمسی