اخبار داغ

ذخایر سنگان

۰۳خرداد
فخاس به دنبال کسب جایگاه برتر در تامین زنجیره ارزش فولاد کشور است
با توجه به برنامه‌های فولاد خراسان برای سال ۱۴۰۲:

فخاس به دنبال کسب جایگاه برتر در تامین زنجیره ارزش فولاد کشور است

شرکت فولاد خراسان به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی در تامین زنجیره ارزش فولاد شرق کشور، برای مهار تورم و تحقق شعار سال ۱۴۰۲ در جهت رشد تولید، اقدامات خود را آغاز کرده است. با توجه به نقش بسیار مهم این شرکت در صنعت فولاد، نقشه راهی که توسط مدیریت عامل این شرکت تبیین شده است، به منظور برنامه‌ریزی و استراتژی برنامه‌ای تولیدی این شرکت برای سال جدید بسیار حائز اهمیت است.

بایگانی شمسی