اخبار داغ

ذخایر آبی کشور

۱۳مرداد
افزایش ۶ میلیارد مترمکعبی ذخایر آبی کشور

افزایش ۶ میلیارد مترمکعبی ذخایر آبی کشور

بارندگی‌های سیل‌آسای اخیر زمینه آورد آبی 6 میلیارد متر مکعبی برای کشور را فراهم کرد.

بایگانی شمسی