دیوان عالی

۰۵دی
قرار وثیقه یک میلیاردی برای آزادی نجفی

قرار وثیقه یک میلیاردی برای آزادی نجفی

وکیل شهردار سابق تهران بیان کرد: یک میلیارد تومان قرار وثیقه صادر شده است و ما هم آن را تودیع کردیم اما مورد قبول واقع نشد. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، حمیدرضا گودرزی وکیل محمد علی نجفی بیان کرد: بر اساس قانون، ما ۲۰ روز مهلت داریم نسبت به رای دادگاه اعتراض کرده و […]

بایگانی شمسی