دینامیت» ساخته مسعود اطیابی

۰۴آبان
«دینامیت» همچنان در صدر فروش فیلم‌های سینمایی

«دینامیت» همچنان در صدر فروش فیلم‌های سینمایی

فیلم سینمایی دینامیت به کارگردانی مسعود اطیابی با ۱۷ میلیارد فروش، در صدر فروش فیلم‌های سینمایی سال ۱۴۰۰ قرار گرفت.

بایگانی شمسی