دیر خوابیدن چه تاثیری روی بدن ما می گذارد؟

۰۱بهمن

دیر خوابیدن چه تاثیری روی بدن ما می گذارد؟

دستکم یک ساعت قبل از نیمه شب بخوابید. با خود عهد ببندید که هیچ عاملی مثل برنامه های تلویزیونی شما را از خواب به موقع باز ندارد. به گزارش سرویس سلامت افق تهران، اگر مجبور هستید حتما از چراغ خواب استفاده کنید سعی کنید از چراغ زرد، نارنجی یا قرمز رنگ استفاده کنید چون از بین همه رنگ […]

بایگانی شمسی