اخبار داغ

دیرعامل گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

۳۰مرداد
مدیرعامل پتروشیمی ایلام منصوب شد

مدیرعامل پتروشیمی ایلام منصوب شد

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، مدیر عامل پتروشیمی ایلام منصوب شد.

بایگانی شمسی