دیدگاه طب سنتی ایرانی در واکسیناسیون

۲۶مهر
دیدگاه طب سنتی ایرانی در مورد واکسیناسیون

دیدگاه طب سنتی ایرانی در مورد واکسیناسیون

مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت بیان کرد: طب سنتی در حمایت از واکسیناسیون پیشرو بوده و حتی سلامتکده‌های طب سنتی در مراکز دانشگاهی به مرکز واکسیناسیون تبدیل شده‌است.

بایگانی شمسی